Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Serviceavdelingen i Tysfjord kommune har hovedansvaret for kommunens sentralarkiv, samt at enheten fungerer som rådgivende organ for de øvrige enhetene. Utover dette følger alle enheter og sektorer de hele tiden gjeldende lover og forskrifter for arkivarbeid. Tysfjord kommune bestreber å hele tiden følge gjeldende lover og forskrifter for arkiv.

En rekke lover og forskrifter har innvirkning på arkivarbeidet. De mest sentrale er listet opp her:

Arkivloven

Forskrift om offentlege arkiv

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

Forvaltningsloven

Offentleglova

Laster...